วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จุดที่ต่ำสุดของชีวิต 
ที่ทุกคนมีโอกาสประสบ 
เป็นได้ทั้งจุดจบ 
และบทเรียนที่ดี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น